Fasade – Kongensgate 60 – 2016.08.10

Inngangen til vivvoklinikken